Nedenfor findes en række relevante eksempler på publikationer, som beskriver bredden af det arbejde der de seneste år er udført indenfor områder relateret til udnyttelsen af den geotermiske energi.


Seneste Publikationer:

Geothermal pilot hole, phase 1b:

Videnskabelig afsluttende rapport af projektet “Geotermisk pilot hul, fase 1b”. Rapporten er resultatet af arbejdet under Arbejdsgruppe-2(WP2) og er økonomisk støttet af EUDP (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram) under Energistyrelsen. Hovedformålet med denne rapport er at tilvejebringe det bedste grundlag for en prædiktion af relevante reservoirparametre (dybde, tykkelse, transmissionsevne, produktionskapacitet m.m.) for den Øvre Trias-Nedre Jurassiske Gassum Formation, samt overliggende Nedre Jurassiske Karlebo enhed i det nordlige København. De opnåede resultater vil danne det geologiske grundlag for en beslutning om placeringen af en efterforskningsboring, som senere skal bores.

Læs mere om Reservoir prognosis of the Gassum Formation and the Karlebo Member within two areas of interest in northern Copenhagen

DybGeotermi – WebGIS portal om Dyb Geotermi:

Beskriver baggrunden for WebGIS portalen, samt dens indhold, funktionalitet og perspektiver.

Læse mere om A WebGIS portal for exploration of deep geothermal energyVæsentlige Myndighedsrapporter:

Drejebog om Geotermi:

Drejebog om etablering og drift af geotermiske anlæg til produktion af varme til fjernvarmeværker. Beskrivelse af metoder og værktøjer, der kan bruges som inspiration til udvikling og gennemførelse af konkrete projekter.

Læs Drejebog om Geotermi

Den danske garantiordning for geotermi:

Beskriver den danske garantiordning for geotermi, til hvilken der er afsat midler på finansloven.

Læs Den Danske Garantiordning for GeotermiVæsentlige videnskabelige publikationer:

Pre-drilling assessment of average porosity and permeability in the geothermal reservoirs of the Danish area

Central artikel, som bl.a. beskriver en metode til at sammenholde og kvantificere geologiske data med henblik på at kunne vurdere det geotermiske potentiale.

Læs Artiklen Kristensen et.al., 2016Populære artikler:

A multidisciplinary study of a geothermal reservoir below Thisted, Denmark:

Artikel som beskriver kort et multidisciplinært studie af et geotermiske reservoir i området under Thisted.

Læs Artiklen Hjuler et.al., 2014

Geothermal energy in Denmark:

Artikel som beskriver kort den tidlige geotermiske efterforskning i Danmark samt giver et overblik over den danske undergrund, potentielle geotermiske reservoirer og vigtige geologiske parametre i relation til geotermi.

Læs Artiklen Nielsen et.al., 2004Internationale projektsamarbejde:

GeoPower InterReg projekt:

Geopower er et Interreg 4A projekt, Region Syddanmark-Schleswig. Det har til formål, at fremme udnyttelsen af geotermisk energi i Region Sønderjylland-Schleswig. Projektets resultater, der er blevet udarbejdet for at forstå undergrundens geologiske opbygning hen over grænsen mellem Sønderjylland og Schleswig.

Læs GeoPower Final report
Læs GeoPower Poster – EGU 2016Andre populære artikler:

Geotermisk energi, Energien under vores fødder:

NOAH artikel der på let forklarlig vis redegør for geotermisk energi og perspektiverne ved at udnytte den i Danmark.

Læs om Geotermisk energi, Energien under vores fødder