PROGRAM for ‘Geotermi i Danmark’ (12 Maj 2016) med link til præsentationer

10.45 Registrering
Ankomst og kaffe

11.20Velkomst og introduktion
GEUS´ direktør Flemming Larsen byder velkommen

11.30Geotermi i energiaftalen, marts 2012 og Geotermiordningen (civilingeniør Bjarne Juul Kristensen
og specialkonsulent Michael Rask, Energistyrelsen)

12.00Geotermi i Danmark
Geotermiens historie og status i Danmark (Afdelingsleder Lars H. Nielsen, GEUS)
12.15Geotermien i den langsigtede omstilling (Lars Chr. Lilleholt, Minister for Energi, Forsyning og Klima)
12.25Præsentation af WebGIS Geotermi portal (Seniorforsker Henrik Vosgerau, GEUS)

12.30Frokost
GEUS’ kantine

13.15Demonstration af WebGIS portal og data (Seniorrådgiver Anders Mathiesen, GEUS)
13.35Kortlægning af Danmarks undergrund (Lektor Lars Ole Boldreel, IGN KU)
13.50Identifikation af reservoirer (Seniorrådgiver Lars Kristensen, GEUS)
14.00Reservoirernes kvalitet (Seniorforsker Rikke Weibel, GEUS)
14.10Reservoirernes temperatur (Lektor Niels Balling, IG AU)
14.20Spørgsmål
14.25Pause

14.40Erfaringer fra fjernvarmen (introduktion, Afdelingsleder Lars H. Nielsen, GEUS)
14.45Margretheholm HOFOR (Magnus Foged, Chefkonsulent)
15.00Sønderborg Fjernvarme, status geotermi (Direktør Erik Wolff, Direktør)
15.10Thisted, erfaring fra 30 års drift og nye planer (Lars Toft Hansen, Formand)
15.25Lund geotermi (Statsgeolog Mikael Erlström, SGU)
15.35Pause

15.50Landsdækkende screening af geotermi
15.50Analysens resultater og konklusioner (Jesper Werling og Malte Jacobsen, Ea Energianalyse)

16.20Analysens anvendelse og geotermi i fremtidens fjernvarme (Analysechef, Jesper Koch Dansk Fjernvarme)
16.35Spørgsmål og debat

17.00Afrunding