Som udløber af Energiforliget 22. marts 2012 fik GEUS til opgave at udarbejde en Web-baseret GIS portal for geologiske data relevante for udnyttelsen af dyb geotermi. Formålet var at gøre kvalitetssikrede datatolkninger og datasammenstillinger let tilgængelige for interessenter i geotermibranchen og myndighederne, samt at sikre det bedst mulige geologiske grundlag for beslutninger angående geotermi. Portalen præsenterer således en række geologiske korttemaer, som giver et overblik over undergrundens beskaffenhed, geologiske usikkerheder samt tætheden og kvaliteten af de geologiske data, bl.a. baseret på resultater fra et omfattende forskningsprojekt, som blev udført i regi af Det Strategiske Forskningsråd (læs mere under “DSF-Geotermi: Baggrund“).

Endvidere udførte Ea Energianalyse, COWI, Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (DFG) og GEUS en vurdering for Energistyrelsen af potentialet for produktion og indpasning af geotermisk fjernvarme i 28 udvalgte byområder. Resultatet af denne analyse indgår også som en del af WebGIS portalen.

I forbindelse med præsentationen af WebGIS portalen blev der den 12. maj 2016 på GEUS afholdt større møde og seminar, hvor bl.a. Energi-, Forsynings- og Klimaministeren deltog (se agenda og præsentationer “Ved klik på Geotermi i Danmark, 12. maj 2016“)