Undersøgelse af de geologiske muligheder for lagring af varmt vand i den danske undergrund

Selvom WebGIS portalen har fokus på geotermiske emner og temaer i dybdeintervallet mellem 800 meter og 3000 meter i den danske undergrund, er GEUS i de seneste år begyndt at undersøge og vurdere mulighederne for geologisk varmelagring i dybe formationer både i og under Kalken (Kalk-Gruppen), dvs. i et dybdeinterval som også dækker 400-800 meters dybde.

 

  • Projektet under navnet ‘HTES’ (High Temperature Energy Storage) har til formål at demonstrere en ny sæsonbestemt lagringsteknologi, ved at undersøge mulighederne for at lagre varmt vand i Kalken i 400-800 meters dybde i Københavnsområdet. Projektet er støttet af EUDP, med DTU, Ross, Geo, Awell, Ingeniør Huse og OE3i som projektpartnere. Rapporten er på engelsk og dækker første fase af projektet. Rapporten indeholder en opsamling og gennemgang af det eksisterende datamateriale, herunder både geologiske, geofysiske og geotekniske data, samt en opstilling af en numerisk grundvands- og reservoirmodel:
    Examining the possibilities of establishing thermal storage in the chalk/limestone aquifer in the greater Copenhagen area; phase 1