GEOTHERM – Nyheder

Nedenfor findes en række halvårlige nyhedsbreve med nyheder, resultater og nye opdagelser fra de forskellige arbejdsgrupper (WP2–WP6) indenfor GEOTHERM projektet. Indslagene er ofte ledsaget af billeder og figurer.

 

Nyhedsbrevet er primært tiltænkt GEOTHERMs følgegruppe, men også andre med interesse for udnyttelse af geotermi i Danmark kan læse med.

 

Idet flere af indslagene kan virke som inspiration for andre, er alle indslag som har almen geotermisk interesse velkomne.
GEUS har redaktørrollen, og relevante bidrag kan sendes ved henvendelse til Projektledelsen.