GEOTHERM

 

Geotermisk energi fra sedimentære reservoirer – Fjernelse af hindringer for stor skala udnyttelse.

I modsætning til mange andre lande udnyttes geotermi næsten ikke i Danmark. Det til trods for at Danmarks undergrund indeholder meget store geotermiske ressourcer, og at geotermi er en vedvarende energikilde med et minimum af CO2 aftryk, samt har potentiale til at bidrage betydeligt til den grønne omstilling. Det udbredte fjernvarmenet i Danmark repræsenterer en stor samfundsmæssig værdi, og nettet kan bringes i anvendelse ved brug af geotermisk varme, hvis biomasse skal fortrænges af bæredygtig varmeproduktion.

GEOTHERM er et forskningsprojekt støttet af Innovationsfonden og med partnere fra forskningsverden, industri og fjernvarmesektoren. Projektets formål er at afhjælpe og fjerne geologiske, tekniske og kommercielle barrierer, som forhindrer en øget brug af den geotermiske ressource i fjernvarmestrukturen.

GEOTHERM projektet fokuserer på:

  • hele den geotermiske livscyklus.
  • at beskrive og forstå det geotermiske saltvands kredsløb fra reservoir til anlægget på overfladen og tilbage til reservoiret.
  • metoder til at vurdere et geotermisk reservoirs sammensætning og ydeevne i nye interesseområder og hvordan boringer placeres mest hensigtsmæssigt for at sikre en lang levetid af det geotermiske anlæg.
  • valg af materialer til boringer og overfladeinstallationer for at minimere korrosion, mineraludfældning mm.
  • at sikre stabil drift og realisering af kommercielle rentable geotermiske projekter ved at beskrive de styrende nøgleelementer for udnyttelse af geotermisk energi og for optimal integration i fjernvarme-infrastrukturen.
  • at udvikle en forretningsmodel for storskala udnyttelse af den geotermiske energi.

I forbindelse med projektet er der blandt andet udarbejdet nogle ”Best practice” rapporter m. fl. Klik her for at læse mere

Geotermi Webinar den 7. oktober 2020.

Information om Webinaret og Præsentationer: Læs om webinaret her