GEOTHERM:

Geotermisk energi fra sedimentære reservoirer – Fjernelse af hindringer for stor skala udnyttelse.

 
 

GEOTHERM er et forskningsprojekt støttet af Innovationsfonden, som har til formål at afhjælpe og fjerne de resterende geologiske, tekniske og kommercielle begræsninger, som forhindrer en øget brug af den betydelige geotermiske ressource i fjernvarmestrukturen. Projektet bidrager dermed til den danske energistrategi om at overgå til grønne teknologier.
 
GEOTHERM integrerer for første gang tre hovedkomponenter: Videnskab (geologi), Teknologi (produktion og injektion) og Distribution af varmt fjernvarmevand.

  • Fokus er på hele den geotermiske livscyklus, at sikre vedvarende konstant produktion, samt at beskrive og forstå det geotermiske saltvands kredsløb fra reservoir til anlægget på overfladen og tilbage til reservoiret.
  • Projektet skal også sikre en stabil drift og realisering af kommercielle rentable geotermiske projekter, ved at beskrive de styrende nøgleelementer for udnyttelse af geotermisk energi og for optimal integration i fjernvarmeinfrastrukturen. Projektet vil også udvikle en forretningsmodel for stor-skala udnyttelse af den geotermiske energi.

Under menupunktet ‘Nyhedsbreve’ vil man løbende kunne læse om nyheder og resultater (Læs mere under ”Nyhedsbreve”).
 

KONTAKT Projektledelsen: