Geotermi-webinar den 7. oktober 2020

 

Ved et fagligt webinar om geotermi afholdt den 7. oktober arrangeret af GEUS blev der givet præsentationer af udvalgte resultater fra GEOTHERM-projektet, nyt fra PERFORM-projektet samt status på Risikoafdækningsordningen og geotermi-tilladelser mm.

Oplæggende blev givet af GEUS, Aarhus Universitet, Qeye, Force Technology, Geoop og Energistyrelsen og præsentationerne er tilføjet til Programmet nedenfor via <link> .

Stort potentiale i geotermi

I modsætning til mange andre lande udnyttes geotermi næsten ikke i Danmark. Det er til trods for, at Danmarks undergrund indeholder meget store geotermiske ressourcer, og at geotermi er en vedvarende energikilde med et minimum af CO2-aftryk, samt har potentiale til at bidrage betydeligt til den grønne omstilling. Det udbredte fjernvarmenet i Danmark repræsenterer en stor samfundsmæssig værdi, og nettet kan bringes i anvendelse ved brug af geotermisk varme.

GEOTHERM er et forskningsprojekt støttet af Innovationsfonden med partnere fra forskningsverden, industri og fjernvarmesektoren. Projektets formål er at afhjælpe og fjerne geologiske, tekniske og kommercielle barrierer, som forhindrer en øget brug af den geotermiske ressource i fjernvarmestrukturen. Læs mere om projektet og find links til afsluttende rapporter her: https://dybgeotermi.geus.dk/geotherm/

PERFORM er et EU-forskningsprojekt, der undersøger årsagerne til og mulige løsninger på de driftsproblemer, der undertiden ses på geotermiske værker. Herudover sikres fælles europæisk vidensopbygning med fokus på fysisk-kemiske processer i geotermiske anlæg via en offentligt tilgængelig database. Læs mere om projektet her: https://www.geothermperform.eu

Risikoafdækningsordningen har til formål at fremme udnyttelsen af geotermisk energi i Danmark ved at begrænse den økonomiske risiko i forbindelse med geotermiboringer. Læs mere om ordningen her: https://ens.dk/ansvarsomraader/geotermi/ordning-geotermi

Program med præsentationer via <link>

 

10:00–10:15:  Velkommen og introduktion til GEOTHERM projektet (Lars Henrik Nielsen, GEUS<link>.

GEOTHERM projektet, udvalgte resultater:

    10:15–10:30:  Geotermisk reservoir modellering og risiko reducering ved hjælp af geofysik (Kenneth Bredesen, GEUS & Anders Bruun, Qeye<link>

    10:30–10:50:  Forudsigelse af geotermiske reservoirs evne til vand-gennemstrømning (permeabilitet) (Hanne D. Holmslykke, Mette Olivarius, Rikke Weibel, GEUS)  <link>

    10:50–11:05:  Optimering af brøndplacering vha. reservoirsimulering (Carsten Møller Nielsen, GEUS)  <link>

    11:05–11:20:  Den geotermisk ressource og modellering af langtidsudnyttelse (Niels Balling, Aarhus Universitet)  <link>  

    11:20–11:35:  Krav til rørinstallationer og drift af geotermiske anlæg for at minimere korrosion og risiko for injektionsproblemer (Troels Mathiesen, Force Technology)  <link>

    11:35–11:50:  Geotermisk energi? Sådan kan potentialet udvikles (Jesper Baunsgaard, Geoop)  <link>

PERFORM projektet og Risikoafdækningsordning og geotermi-tilladelser:

     11:50–12:10:  Geokemiske forhold i forbindelse med drift af geotermiske værker – nyt fra ”PERFORM” projektet (Lars Kristensen, GEUS)  <link>

     12:10–12:35:  Risikoafdækningsordningen og kort en status på geotermi-tilladelser (Lene Eilskov Jensen, Energistyrelsen)  <link>

     12:35–13:00:  Spørgsmål og diskussion.