soegning_paa_kort-1

Ved at klikke på rapporten til højre, kan du læse mere udførligt om hvordan de mange typer geologiske data, der indgår i portalen, er fremkommet samt hvilke analyser og antagelser, der ligger bag dem. Meget af dette kan også læses som forklarende tekst til de enkelte korttemaer i portalen, men her præsenteres det i en mere sammenhængende helhed. Der gøres også rede for hvordan de landsdækkende kort er udarbejdet og lidt om hvilke usikkerheder, der knytter sig til kortene og de data, der ligger til grund for dem. Endvidere gives der en generel introduktion til anvendelsen af geotermisk energi i Danmark set ud fra en geologisk synsvinkel.

Baggrundsviden-om-geotermi – Pdf-filen fylder ca. 6 MB