GEOTHERM - Følgegruppemøde d. 16 april 2018

GEUS, maj 2018

 

 

GEOTHERM - Geotermisk energi fra sedimentære reservoirer

Fjernelse af hindringer for stor skala udnyttelse

 

 

 

 

PROGRAM (med præsentationer) for Følgegruppemøde d. 16. april 2018, hos HOFOR, København:                                                                                                 

 

 

·          14.00:  Velkomst, Caterina N. Marcus-Møller, Sektionsleder - Varmeproduktion, PLAN Fjernvarme, Bygas og Kraftvarme (link til præsentation)

·          14.15:  Generel orientering om status for Geotermi i Danmark og andre steder, Lars Henrik Nielsen, GEUS ((link til præsentation)

·          14.30:  Introduktion til GEOTHERM og resumé af projektets mål, GEUS´ projektledelse, Anders Mathiesen - GEUS (link til præsentation)

·          14.40:  Status på geotermi i HGS, Caterina N. Marcus-Møller, Sektionsleder - PLAN Fjernvarme, Bygas og Kraftvarme (link til præsentation)

·          15.10:  Status og nyt fra Thisted Fjernvarme og den nye boring, GEUS´ projektledelse ved v Lars Henrik Nielsen, GEUS ((link til præsentation)

·          15.25:  Status for Farum Fjernvarmes licensarbejde, Direktør Nighat Kamal, Farum Fjernvarme ((link til præsentation)

 

Kaffepause 15.35-16.00

 

·          16.00:  Kvantificering af reservoirkvalitet - hvordan udnyttes brønd logs og seismiske data optimalt,

WP2 ved Anders Mathiesen (GEUS), Esben B. Dalgaard (Qeye Labs; (link til præsentation)) og Kenneth Bredesen (Aarhus Universitet; (link til præsentation))

·          16.30:  Reservoir egenskaber - diagenese og geokemisk modellering, WP3 ved Rikke Weibel, GEUS (link til præsentation)

·          16.50:  Numeriske modeller for energiudnyttelsen, WP4 ved Niels Balling, Aarhus Universitet (link til præsentation)

·          17.10:  Aggressive brines, korrosion, scaling og mikrobiologi, WP5 ved Troels Mathiesen, FORCE Technology (link til præsentation)

·          17.30:  Geotermisk forretningsmodel, foreløbige resultater og overvejelser, WP6 ved Geoop og HGS

 

17.45: Opsamling

 

 

 

 

GEOTHERM’s følgegruppe                        

 

Følgegruppen består p.t. af 8 medlemmer:

 

·         Dansk Fjernvarme

·         GeoGaf,

·         Grundfos Holding A/S,

·         Brønderslev Forsyning,

·         Farum Fjernvarme a.m.b.a.,

·         Forsyning Helsingør A/S,

·         Hillerød Forsyning,

·         Skive Geotermi,