GEOTHERM - Nyhedsbrev nr. 2 – Interessen stiger

GEUS, marts 2018

 

 

GEOTHERM - Geotermisk energi fra sedimentære reservoirer

Fjernelse af hindringer for stor skala udnyttelse

 

 

 

Siden sidst                                                                                     

 

GEOTHERMs relevans og aktualitet er løbende blevet bekræftet af en stigende interesse for udnyttelsen af geotermisk energi. Dette har vis sig gennem flere geotermiske møder og konferencer på det sidste (1. Geotermiske konference på Christiansborg d. 17/1 2017) og Energipolitisk Åbningsdebat (4/10 2017). Ligeledes ses der en øget interesse for at søge tilladelse til geotermisk efterforskning i Danmark.

 

Projektets første år har været fokuseret på at indsamle og udveksle data mellem partnerne (seismiske 2D- og 3D-data, operationelle og økonomiske data fra de danske og udenlandske geotermiske anlæg mv.). Der er på udvalgte kerne- og vandprøver igangsat forskellige analyseprogrammer; endvidere har projektet indkøbt software til modellering af diagenese.

 

De vigtigste resultater i 2017 er:

·        Analyse fra de geotermiske anlæg understreger vigtigheden af materialevalg ved opførelse af geotermisk anlæg for at undgå/reducere problematisk korrosion og uønskede udfældningsprodukter.

·        Foreløbige AVO inversionsmodellering af udvalgte seismiske data ser lovende ud. Analyse og modellering skal hjælpe med vurdering af reservoiregenskaber, ved kunne skelne mellem porøse sandsten og andre lithologier.

·        Modellering af termiske reservoiregenskaber har vist, at den termiske front af afkølet vand fra injektionsboringen først når frem til produktionsbrønden senere end 30 år med en brøndafstand på 1500 m i reservoiret.  Dette kan reducere omkostninger og risiko ved afbøjede brønde, da afbøjningsvinkelen kan reduceres.

·        Reservoirmodellering på det samme datasæt med software henholdsvis FEFLOW og Eclipse giver samme resultat og viser således, at begge disse udbredte modelleringsværktøjer er egnede til modellering af geotermiske reservoirer.

·        Det har vist sig at opgaven med at indsamle tilstrækkelige data (økonomiske, operationelle osv.) fra operatører af eksisterende geotermiske anlæg er vanskeligere end forventet. Manglende systematisk registrering og dokumentation, travlhed og forretningsholdigheder synes at være nogle af årsagerne.

 

 

(billederne viser henholdsvis Thisted-5 boretårnet, princippet i absorptionspumpen samt analyseudstyr til måling af fluidinklusioner)

 

 

Kommende Møder                                                                                       

 

Vores geotermi projekt støttet af Innovationsfonden:

GEOTHERM (Geothermal energy from sedimentary reservoirs – Removing obstacles for large scale utilization)

har netop taget hul på vores 2. projekt år, og projektledelsens finder det er en god anledning til at samle vores følgegruppe og andre med interesse for geotermi i Danmark.

 

Mandag d. 16. April 2018  #  kl. 14:00-18.00, HOFOR:

 

  Adresse: Ørestads Blvd. 35, 2300 København

                                                           

Programmer er følgende:

·             Velkomst, Caterina N. Marcus-Møller, Sektionsleder - Varmeproduktion, PLAN Fjernvarme, Bygas og Kraftvarme

·             Generel orientering om status for Geotermi i Danmark og andre steder, Lars Henrik Nielsen, Afdelingsleder - GEUS

·             Introduktion til GEOTHERM og resume af projektets mål, GEUS´ projektledelse

·             Status på geotermi i HGS, Jesper Munksgaard, Chefkonsulent PLAN Fjernvarme, Bygas og Kraftvarme

·             Status og nyt fra Thisted Fjernvarme og den nye boring, GEUS´ projektledelse

·             Status for Farum Fjernvarmes licensarbejde, Direktør Nighat Kamal, Farum Fjernvarme

Kaffepause

·             Kvantificering af reservoirkvalitet – hvordan udnyttes brønd logs og seismiske data optimalt, WP2 ved Esben B. Dalgaard (Qeye Labs) og Kenneth Bredesen (Aarhus Universitet)

·             Reservoir egenskaber - diagenese og geokemisk modellering, WP3 ved Rikke Weibel, Seniorforsker - GEUS

·             Numeriske modeller for energiudnyttelsen, WP4 ved Niels Balling, Aarhus Universitet

·             Aggressive brines, korrosion, scaling og mikrobiologi, WP5 ved Troels Mathiesen, FORCE Technology

·             Geotermisk forretningsmodel, foreløbige resultater og overvejelser, WP6 ved Geoop og HGS

 

 

GEOTHERM’s følgegruppe                        

 

Følgegruppen består p.t. af 8 medlemmer:

 

·         Dansk Fjernvarme

·         GeoGaf,

·         Grundfos Holding A/S,

·         Brønderslev Forsyning,

·         Farum Fjernvarme a.m.b.a.,

·         Forsyning Helsingør A/S,

·         Hillerød Forsyning,

·         Skive Geotermi,

 

Det forventes at gruppe bliver udvidet i løbet af projektperioden.