GEOTHERM - Nyhedsbrev nr. 1 – Godt i gang

GEUS, september 2017

 

 

GEOTHERM - Geotermisk energi fra sedimentære reservoirer

Fjernelse af hindringer for stor skala udnyttelse

 

 

 

Siden sidst                                                                                     

 

 

·        Efter et vellykket opstartsmøde i februar er projektet nu godt i gang. Det første styregruppemøde i maj understregede den store interesse og fokus på projektet udefra og flere ideer til fremtidige initiativer blev drøftet.

 

·        Aarhus Universitet (AU) har ansat en postdoc (pr. 15 juni), i en toårig postdoktorstilling inden for kvantitativ seismisk fortolkning. Vedkommende skal samarbejde med Qeye Labs om optimal udnyttelse af seismiske data

 

·        Aarhus Universitet (AU) har ansat en ph.d. der er begyndt i maj måned og som bl.a. skal analysere resultater fra realistiske produktion/injektions model-scenarier ved at sammenligne de to mest anvendte reservoir modelleringssoftware systemer (FEFLOW og Eclipse).

 

·        Relevant drifterfaring og information fra de tre geotermiske anlæg ved Sønderborg, Margretheholm og Thisted er indsamlet og vil i den kommende tid blive analyseret. Endvidere er der ved at blive indsamlet relevante drifterfaringer fra franske, tyske og svenske anlæg via BRGM, GFZ og LU for at sikre at vigtig viden fra geotermiske anlæg udenfor Danmark også indgår i projektet.

 

·        Undersøgelser af problemerne omkring injektion af returvand i Sønderborg og Margretheholm er indledt, Der er endvidere udført indledende korrosionsmålinger på begge anlæg, samtidig med at opbygningen af 'sidestream labs' er påbegyndt.

 

·        En metode til at bestemme de overordnede samlede omkostninger ved ejerskab og drift af geotermiske anlæg i Danmark er påbegyndt, og arbejdet med udarbejdelse af et spørgeskema til brug for indhentning af relevante data og oplysninger relateret til den fremtidig Business Case Generator er indledt.

 

·        GEOTHERMs projektledelse er blevet inviteret til at give en præsentation med titlen: 'Geotermisk energi - er der en fremtid?', når folketingets energipolitiske udvalg afholder åbningsdebat i oktober 2017.

 

·         GEOTHERMs projektledelse har netop fået publiceret en artikel i Dansk Magisterforenings forum for Fagligt Udvikling, som omhandler geotermiens mulige placering i fremtidens danske energisystem (https://www.dm.dk/FagligUdvikling/FagOgForskning/NatSundOgMiljoe/Undergrundsvarme)

 

 

 

 

Kommende Møder                                                                                       

 

 

4. Oktober 2017 kl. 14:30-16:00:           Geotermisk energi - er der en fremtid ?, indlæg i Folketingets Energipolitiske Udvalg, Christiansborg

ultimo Oktober 2017:                                 Næste møde i følgegruppen, på GEUS

 

 

 

GEOTHERM’s følgegruppe                        

 

Følgegruppen består p.t. af 8 medlemmer:

 

·         Dansk Fjernvarme

·         GeoGaf,

·         Grundfos Holding A/S,

·         Brønderslev Forsyning,

·         Farum Fjernvarme a.m.b.a.,

·         Forsyning Helsingør A/S,

·         Hillerød Forsyning,

·         Skive Geotermi,

 

Det forventes at gruppe bliver udvidet i løbet af projektperioden.