GEOTHERM - Følgegruppemøde d. 23. maj 2019

GEUS, maj 2019

 

 

GEOTHERM Følgegruppemøde

Den 23. maj 2019

Kl. 14 – 16 på GEUS, København

 

 

Program (med præsentationer)                                                                  

 

1.     Velkomst, GEUS

 

a.     Opdateret licenskort og status på Risikoafdækningsordningen, GEUS (link til præsentation)  

 

2.     GEOTHERM projektet:

 

a.     Formål, indhold og foreløbige resultater, GEUS (link til præsentation)

 

b.     Modellering af injektionsvandets udbredelse samt sæsonlagring; Niels Balling, AAU (link til præsentation)

 

c.      Korrosion og materialevalg – mulige årsager til injektionsproblemer; Troels Mathiesen, FORCE Technology (link til præsentation)

 

d.     Forretningsmodeller for geotermianlæg, Jesper Baunsgaard, Geoop (link til præsentation)

 

3.     Diskussion

 

 

GEOTHERM’s følgegruppe                       

 

Følgegruppen består af 8 medlemmer:

 

·         Dansk Fjernvarme

·         GeoGaf,

·         Grundfos Holding A/S,

·         Brønderslev Forsyning,

·         Farum Fjernvarme a.m.b.a.,

·         Forsyning Helsingør A/S,

·         Hillerød Forsyning,

·         Skive Geotermi,