Møde


Geotermi i Danmark, 12. maj 2016


Web-GIS portal, geotermisk screening, status på de aktive værker


GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København K


Som udløber af Energiforliget 22. marts 2012 fik GEUS til opgave at udarbejde en Web-baseret GIS portal for geologiske data relevante for geotermi. Formålet er at gøre kvalitetssikrede datatolkninger og datasammenstillinger let tilgængelige for interessenter i geotermibranchen og myndighederne for at sikre det bedst mulige geologiske grundlag for beslutninger ang. geotermi.

Endvidere har Ea Energianalyse, COWI, Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab og GEUS udført en vurdering for Energistyrelsen af potentialet for produktion og indpasning af geotermisk fjernvarme i 28 udvalgte byområder. Resultatet af denne analyse vil også blive fremlagt.

Portalen præsenterer en række geologiske korttemaer, som giver et overblik over undergrundens beskaffenhed, geologiske usikkerheder samt tætheden og kvaliteten af de geologiske data. Fokus er på geotermiske reservoirer i dybdezonen 800–3000 meter. Portalen og de bagvedliggende data og korttemaer har været anvendt i screeningsarbejdet vedr. de 28 byer. Endvidere indgår omfattende resultater af et forskningsprojekt, der er udført i regi af Det Strategiske Forskningsråd.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeren deltager i seminaret og markerer dermed afslutningen af de initiativer om fremme af geotermi, som indgik i 2012 – energiaftalen.