PROGRAM (med præsentationer) for Følgegruppemøde d. 16. april 2018, hos HOFOR, København:

 

 

14.00:  Velkomst, Caterina N. Marcus-Møller, Sektionsleder – Varmeproduktion, PLAN Fjernvarme, Bygas og Kraftvarme (link til præsentation)

14.15:  Generel orientering om status for Geotermi i Danmark og andre steder, Lars Henrik Nielsen, GEUS ((link til præsentation)

14.30:  Introduktion til GEOTHERM og resumé af projektets mål, GEUS´ projektledelse, Anders Mathiesen – GEUS (link til præsentation)

14.40:  Status på geotermi i HGS, Caterina N. Marcus-Møller, Sektionsleder – PLAN Fjernvarme, Bygas og Kraftvarme (link til præsentation)

15.10:  Status og nyt fra Thisted Fjernvarme og den nye boring, GEUS´ projektledelse ved v Lars Henrik Nielsen, GEUS ((link til præsentation)

15.25:  Status for Farum Fjernvarmes licensarbejde, Direktør Nighat Kamal, Farum Fjernvarme ((link til præsentation)

 

Kaffepause 15.35-16.00

 

16.00:  Kvantificering af reservoirkvalitet – hvordan udnyttes brønd logs og seismiske data optimalt,

WP2 ved Anders Mathiesen (GEUS), Esben B. Dalgaard (Qeye Labs; (link til præsentation)) og Kenneth Bredesen (Aarhus Universitet; (link
til præsentation)
)

16.30:  Reservoir egenskaber – diagenese og geokemisk modellering, WP3 ved Rikke Weibel, GEUS (link til præsentation)

16.50:  Numeriske modeller for energiudnyttelsen, WP4 ved Niels Balling, Aarhus Universitet (link til præsentation)

17.10:  Aggressive brines, korrosion, scaling og mikrobiologi, WP5 ved Troels Mathiesen, FORCE Technology (link til præsentation)

17.30:  Geotermisk forretningsmodel, foreløbige resultater og overvejelser, WP6 ved Geoop og HGS

 

17.45: Opsamling