GEOTHERM – Følgegruppemøder

Som en del af GEOTHERM projektet afholdes der en række møder for GEOTHERMs følgegruppe og andre med interesse for udnyttelse af dyb geotermi i Danmark.
 

Møderne er ofte ledsaget præsenationer med figurer, og flere af præsentationerne kan ofte virke som inspiration til yderligere forståelse og udnyttelse af geotermisk energi.